Mergi la conţinutul principal
search

Alina Ionescu

jury

Designer

Alina este de profesie arhitect și se identifică cu estetica involuntară, care se creează de la sine prin acțiuni obișnuite, repetate și liniile definitive ale existenței. Brandul său este o reflecție a acestei viziuni, centrat pe geometria liniei și al contrastului clar definit și inspirat de mediul urban și natura care-l înconjoară, înțelegând principiul în care ea călătorește prin oraș, iar orașul călătorește prin ea.

Ca un arhitect al designului săa, caută să creeze obiecte de artă funcționale, dar și estetice, precum geanta-pendul în format mini. Fiecare contur și linie sunt calculate în detaliu, inspirat de arhitectura. Contrastul delicat dintre liniile curate și textura, pliurile și alegerea meticuloasă a materialelor reflectă un design contemporan, unde fiecare element se poate identifica cu obiectele esentiale ale unei compoziții urbane. 

În parcursul său încearcă să evite tendințele efemere ale modei, cautand sa exploreze cu profunzime personalitatea și caracterul, obtinand obiecte statement care transcend trecerea timpului."

Alina is an architect by profession and identifies with the involuntary aesthetics that create themselves through habitual, repeated actions and the definitive lines of existence. Her brand is a reflection of this vision, centred on the geometry of line and clearly defined contrast and inspired by the urban environment and the nature that surrounds it, understanding the principle that she travels through the city and the city travels through her.

As an architect of her design, she seeks to create functional yet aesthetic art objects, such as the mini-format hanging bag. Every contour and line is calculated in detail, inspired by architecture. The delicate contrast between clean lines and texture, the folds and meticulous choice of materials reflect a contemporary design, where each element can be identified with the essential objects of an urban composition. 

In her journey she tries to avoid ephemeral fashion trends, seeking to explore personality and character in depth, achieving statement objects that transcend the passage of time.