Mergi la conţinutul principal
search

Elena Viziteu

jury

Arhitect | VIA ARCHITECTURE

Arhitect, membru fondator Via Arhitecture, cu preocupări pentru procesul craft și slow design. Are o practică de lucru care înglobează în creația sa tehnici tradiționale de meșteșug adaptate în contemporan. Arhitectura ei transmite atemporalitate și o deosebită grija pentru detalii. Proiectele Elenei cresc alături de ceilalți, artiști și designeri pe care îi comisionează și ale căror piese le integrează în arhitectura sa, reușind să contribuie substanțial la promovarea și dezvoltarea artelor meșteșugărești contemporane.

Arhitect and founding member of ViaArchitecture, with a keen interest in craft process and slow design. Her working process includes traditional craft techniques reshaped for the contemporary times. Its projects are labeled as timelessness and with a special care for the details. Her projects grow alongside the others, artists and designers she commissions and whose pieces she integrates into her architecture, succeeding to contribute substantially to the proportion and development of contemporary craft arts.