Mergi la conţinutul principal
search

Alexander Manu

jury

Professor at Ontario College of Art & Design University (OCAD University), Strategic Foresight Practitioner, Author and Advisor

Alexander Manu este un vizionar care a provocat în mod constant limitele inovației, strategiei și previziunilor. Este o persoană ale cărei idei nu numai că au modelat industrii, dar au inspirat nenumărați profesioniști să reimagineze viitorul și rolul lor în acesta.  Este un autor celebru, un profesor distins și un consultant căutat, care a consiliat companii din Fortune 500, guverne și instituții academice. Munca sa a fost un catalizator al schimbării, provocând status quo-ul și împingând limitele în moduri care redefinesc ceea ce este posibil.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a zeci de ani, a fost o sursă de inspirație, îndrumând atât companiile, cât și persoanele fizice să navigheze în peisajul în continuă evoluție al tehnologiei, designului și potențialului uman. Lucrările și ideile sale au fost esențiale pentru a ajuta organizațiile să facă tranziția de la economia industrială la economia bazată pe valoarea cunoașterii, subliniind importanța imaginației, a creativității și a transformării personale.

Alexander Manu crede că viitorul nu este ceva ce ni se întâmplă, ci ceva ce noi creăm. Opiniile sale în ceea ce privește intersecția dintre tehnologie, afaceri și comportament uman l-au transformat într-una dintre cele mai importante voci în modelarea viitorului lumii noastre interconectate.

Alexander Manu is a visionary who has consistently challenged the boundaries of innovation, strategy, and foresight, an individual whose insights have not only shaped industries but have also inspired countless professionals to reimagine the future and their role in it.  He is a celebrated author, a distinguished professor, and a sought-after consultant who has advised Fortune 500 companies, governments, and academic institutions. His work has been a catalyst for change, challenging the status quo and pushing boundaries in ways that redefine what is possible.

With a career spanning decades, he has been a beacon of inspiration, guiding businesses and individuals alike to navigate the ever-evolving landscape of technology, design, and human potential. His teachings and writings have been instrumental in helping organizations transition from the industrial to the knowledge value economy, emphasizing the importance of imagination, creativity, and personal transformation.

Alexander Manu believes that the future is not something that happens to us, but something that we create. His insights into the intersection of technology, business, and human behavior have made him a leading voice in shaping the future of our interconnected world.

 

"În curatoriatul segmentului de Product Design pentru Romanian Design Week 2024, ne-a devenit clar că eclectismul nu este deloc un lucru rău. Dimpotrivă, acesta poate provoca schimbări de paradigmă care oferă un teren fertil pentru noi idei și concepte. Am căutat lucrări care să rezoneze cu lexicul și explorările actuale ale designului. Selecțiile noastre de lucrări însumează o căutare a relevanței infuzată de spirit și îndrăzneală. Aceste lucrări sfidează convențiile și ne invită să ne imaginăm potențialul designului de a inova, distra și inspira. Ne-am propus să scoatem în evidență eforturile curajoase care redefinesc granițele și reflectă vibrația gândirii contemporane în materie de design. Fie că gândirea în materie de design se învârte în jurul tinkering-ului și al experimentării jucăușe, fie în jurul studiului riguros al provocărilor și oportunităților emergente, conceptele de design fără precedent vor deschide întotdeauna calea spre inovarea produselor."

-Alexander Manu (RDW Curator)

 

"In curating the Product Design segment for Romanian Design Week 2024, it has become clear to us that eclecticism is not at all a bad thing. Quite on the contrary, it can provoke paradigm shifts which provide fertile grounds for new ideas and concepts. We sought entries that resonate with the current design lexicon and explorations. Our selections of submissions embody a quest for relevance infused with wit and audacity. These pieces challenge conventions and invite us to envision design's potential to innovate, entertain, and inspire. We aimed to spotlight courageous endeavours that redefine boundaries and echo the vibrancy of contemporary design thinking. Whether design thinking revolves around tinkering and playful experimentation, or around the rigorous study of emerging challenges and opportunities, unprecedented design concepts will always pave the way towards product innovation."

-Alexander Manu (RDW Curator)