Mergi la conţinutul principal
search

Andrew Ibi

jury

Fashion Practitioner

Andrew Ibi este un fashion practitioner, specializat în prezent în domeniile designului, direcției creative, curatoriatului și educației.

Cariera sa extinsă și variată a început cu titlul de absolvent al anului în domeniul modei în Marea Britanie în 1996, urmând apoi o carieră de designer de îmbrăcăminte pentru bărbați în Marea Britanie și în America de Nord. 

În 1997, Ibi a lucrat timp de trei ani ca designer al lui Joe Casely-Hayford, înainte de a-și lansa propria marcă și de a lansa, în 2007, The Convenience Store, o destinație de retail de modă cult și premiată. 

Lucrând ca educator în domeniul modei, Ibi a predat și a condus programe la unele dintre cele mai prestigioase instituții de modă din Marea Britanie, promovând în același timp echitatea și diversitatea în calitate de co-fondator al FACE. Activitatea sa în domeniul practicilor incluzive l-a făcut să lucreze cu British Fashion Council în cadrul comitetului director pentru incluziune. 

Ultimul ocol al lui Ibi a fost co-fondarea agenției de design cultural și creativ BOLD în 2020 și curatoriatul „The Missing Thread”, o expoziție de modă importantă din Marea Britanie care prezintă contribuția culturii Black style la modă.

 

Andrew Ibi is a fashion practitioner currently specialising in the fields of design, creative direction, curation and education. 

His extensive and varied career path started as UK Fashion Graduate of the Year in 1996 -  subsequently following a menswear design path in the UK and North America. 

In 1997, Ibi worked as Joe Casely-Hayford’s designer for 3 years before launching his own label and award winning, cult fashion retail destination, The Convenience Store in 2007. 

Working as a fashion educator, Ibi has taught and led programmes at some of the most prestigious fashion institutions in the UK, simultaneously championing equity and diversity as co-founder of FACE. His work in inclusive practice has seen him working with the British Fashion Council on their inclusivity steering committee. 

Ibi’s latest detour has seen the co-founding of BOLD cultural & creative design agency in 2020 and the curation  of ‘The Missing Thread’, a major UK fashion exhibition charting the contribution of Black style culture to fashion.

 

‘Procesul comun de curatoriat se axează pe limbajul universal al designului de modă și al dezvoltării de produse. Este întotdeauna important ca realizarea ideilor să fie la fel de eficientă ca viziunea originală, teoria și conceptualizarea acesteia. Piața, fie ea comercială sau de altă natură, solicită în continuare ambiția personală și colectivă de a crea proiecte unice și cu o identitate de design măsurabilă și responsabilă.

În 2024, scopul și intenția de proiectare sunt la fel de importante ca și valoarea estetică, cum răspund practicienii în mod inteligent la această provocare? Cum abordează designerii problemele stabilite de un mediu global turbulent? Cum propune practica modei noi soluții și cum oferă un comentariu social pozitiv? În calitate de curatori, avem atât de multe întrebări de pus.

Proiectele selectate pentru a fi expuse ne-au oferit o perspectivă valoroasă asupra procesului personal și a declarațiilor moderne de design, alături de grija și responsabilitatea socială’.

-Andrew Ibi (RDW Curator)

 

‘The shared process of curation centres on the universal language of Fashion Design and Product Development. It is always important that the realisation of ideas are as effective as the original vision, its theory and conceptualisation. The market, whether commercial or otherwise, is still calling for personal and collective ambition to forge projects that are unique and with a measurable, responsible design identity.

In 2024, design purpose and intention is just as important as aesthetic value, how are practitioners intelligently responding to the challenge? How are designers approaching the issues set by a turbulent global environment? How does fashion practice propose new solutions and provide positive social commentary? As curators, we have so many questions to ask.

The projects selected to exhibit offered us valuable insight into personal process and modern design statements, alongside social care and responsibility’.

-Andrew Ibi (RDW Curator)