Mergi la conţinutul principal
search

Stella Nikolakaki

jury

Arhitect Senior, asociat la UNStudio

Stella este arhitect senior și asociat la UNStudio, cu peste 15 ani de experiență internațională într-o gamă variată de tipologii de proiecte. Ea s-a alăturat UNStudio în 2018. Pe lângă perioada petrecută la UNStudio, Stella a practicat profesional în Grecia și în Marea Britanie, unde este arhitect înregistrat. La UNStudio a deținut roluri de coordonare și management al proiectării în diverse proiecte, de la etapa de concept până la cea de execuție, printre care se numără Telecabina din Gothenburg, Turnul Bellona și Palas Residential. Experiența ei de proiect s-a axat pe realizarea unor cerințe programatice complexe cu un concept de bază puternic, prin intermediul unui design inovator și al unor aplicații tehnologice. Ea supervizează întregul proces de proiectare și detaliere și se concentrează pe livrarea și coordonarea proiectelor. Stella este, de asemenea, implicată în procesul de achiziție al studioului, cu o abordare eficientă în gestionarea clienților și a părților interesate.

 

Stella is a Senior Architect and Associate at UNStudio with over 15 years of international experience across a diverse range of project typologies. She joined UNStudio in 2018. In addition to her time at UNStudio, Stella has practiced professionally in Greece and in the United Kingdom, where she is a Registered Architect. At UNStudio she has held design coordination and management roles in various projects from concept to execution stages, among which are the Gothenburg Cable Car, the Bellona Tower and Palas Residential. Her project experience has focused on realizing complex programmatic requirements with a strong underlying concept, through innovative design and technological applications. She oversees the full design and detailing process and focuses on project delivery and  coordination. Stella is also involved in the acquisition process of the studio with an effective approach in client and stakeholder management.

 

"O expoziție de design interior are șansa de a îndeplini o dublă misiune: prima, evident, este aceea de a premia și expune cele mai bune proiecte selectate de către un juriu, pentru a oferi inspirație și repere. A doua, și probabil cea mai importantă, este de a se oferi drept o oglindă a creativității amplasate în timp. După atenta parcurgere și jurizare a proiectelor, suntem convinși că secțiunea de design interior a RDW 2024 și-a îndeplinit cu remarcabilă acuitate dubla misiune."

-Stella Nikolakaki (RDW Curator)


"An interior design exhibition has the chance to fulfil a double mission: the first, obviously, is to award and exhibit the best projects selected by a jury, to provide inspiration and benchmarks. The second, and perhaps most important, is to offer itself as a mirror of creativity set in time. After careful scrutiny and judging of the projects, we are convinced that the interior design section of RDW 2024 has fulfilled its dual mission with remarkable acuity."

-Stella Nikolakaki (RDW Curator)